Tutvumine programmiga MSW Logo II

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad neid nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost.
Toimumise aeg: 16.11.2014 - 14.12.2014
Maht: 26.00 akad/t
  • Auditoorne: 26 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 32 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Kristi Salum (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kristi Salum, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/362669/msw-logo-ii
Kirjeldus
Õpiväljundid:

oskab programmis MSW Logo sisestada õpitud keerulisemaid käske ja käsuridasid (ISTE 2.a., ISTE 2.c);
teab õpitud mõisteid ja kasutab neid õpilaste juhendamisel (ISTE 1.a., ISTE 2.b.);
rakendab õpitut uues situatsioonis loovalt (ISTE 1.b., ISTE 3.b., ISTE 3.a.).

Sihtgrupid: Õpetaja.
Klassiõpetajad, kes on läbinud koolituse “Tutvumine programmiga MSW Logo I”, ning teised õpetajad, kes soovivad õppetundides programmi kasutada ja kes on keskmisest parema arvutikasutuse oskusega.
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Jätkata tutvumist programmeerimiskeele MSW Logo võimalustega ja sellega seotud olulisemate mõistetega.
Anda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.
Toetada õpetajaid õpilaste programmeerimisega tegelema suunamisel.
Sisu:

Koolitusel osalejad jätkavad tutvumist programmiga MSW Logo. See programmeerimiskeel sobib oma lihtsuses kasutamiseks ka nooremate õpilastega. Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad neid nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimise juurde asumist.

Õpisündmuse teemad:

MSW Logo programmeerimiskeelega tutvumise jätkamine
Kilpkonnagraafika
Keerulisemate käsuridade ja tsüklite sisestamine

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest.

Lõpudokument: Tunnistus

Tagasi kalendrisse