LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele

Üldinfo:
Toimumise aeg: 06.02.2016 - 07.02.2016
Kontaktpäev:
  • 2. kontaktpäev
  • 1. kontaktpäev (06.02.2016 10:00 - 07.02.2016 18:00)
Maht: 26.00 akad/t (1.00 EAP)
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 150 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Heilo Altin (Tartu Ülikool)
  • Ramon Rantsus (MTÜ Robootika)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Toimumise koht
Toimumise koht: Nooruse 1
Aadress: Nooruse 1 TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Sisu:

Paljudes õpilastes on tekitatud huvi robootika vastu ning toimub areng, kuid peagi jõuavad kätte algtaseme piirid, juhendajad ei oska suunata õpilasi edasi pärast algtaseme läbimist ning õpilaste motivatsioon langeb. Komplektide efektiivsuse kasvatamiseks ning paremaks ärakasutamiseks tuleb juhendajatel/õpetajatel läbida ka II astme koolitus, mis annaks neile oskusi ja teadmisi robotite kasutamiseks kõrgemal tasemel ning õppetöös.
Paljudel koolidel on olemas Vernier andurid ning andmekogumisvahendid. Lisaks eelpool öeldule, näidatakse ära viisid, kuidas kasutada Vernier andureid koos LEGO Mindstorms robotitega ning ühtlasi anda võimalus teha robotitega keerulisemaid mõõtmisi.

Eesmärgid: Eesmärk on anda õpetajatele lisateadmisi programmeerimiskeskkonna maksimaalseks ärakasutamiseks ning täiendada nende metoodilisi oskusi lähtudes nende senisest kogemusest; näidata EV3 ning Vernier vahendite ühendamisvõimalusi ning näidisprojekte.
Sihtgrupp vabatekstina: Sihtrühmaks on kooliõpetajad, kes on juhendanud õpilasi robootika huviringis või kasutanud roboteid mingil määral õppetöös. Neil on soov pakkuda õpilastele eakohast ning huvitavat robootikaalast tegevust.
Õpisündmuse teemad:

1. LEGO WeDo, LEGO PowerFunctions, LEGO Pneumatics
2. LEGO Mindstorms ja sellega ühilduvad kolmandate tootjate lisaandurid
3. LEGO Mindstorms EV3 andmete kogumine (Data Logging)
4. Andmete analüüs ja eksport
5. LEGO Mindstorms EV3 lisaplokkide kasutus
6. LEGO Mindstorms nutikas ahel (Daisy chain)
7. Tsükli katkestamine (Loop interrupt)
8. Praktiline töö kolmandate tootjate anduritega
9. Lisaandurite ploki importimine EV3 keskkonda
10. Andurite töölepanek „Hello world“ näol
11. Andurid - Vernier’, HiTechnic, Mindsensors, Dexter
12. Võistluste tutvustus – Robotex, Jr.FLL, FLL ja FTC, RoboMiku
13. Valikaine „Mehhatroonika ja robootika“ tutvustus

Alustamise tingimused: Koolitusel osalejal on olemas baasoskused robotite programmeerimiseks EV3-Programming keskkonnas ning nad teavad enamike programmeerimisplokkide tähendust ja oskavad neid kasutada. Neil on olemas minimaalselt aastane kogemus õpilaste juhendamisest kas õppetöö või huviringi raames.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Aktiivne osalemine koolitusel

Õpiväljundid:

Koolituse edukalt lõpetanu tunneb LEGO Mindstorms EV3 robotiplatvormi lisavõimalusi ja oskab kasutada platvormile mõeldud kolmandate tootjate (Vernier’, Mindsensors, HiTechnic, Dexter) lisaandureid

Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus
Märksõnad: LEGO
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.02.2016 10:00 - 07.02.2016 18:00
Koolitajad: Heilo Altin (Tartu Ülikool)
Aadress: Nooruse 1 TARTU Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Koolitajad: Heilo Altin (Tartu Ülikool)
Aadress: Nooruse 1 TARTU Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse