Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise veebipõhiseid ühistöö vahendeid.
Toimumise aeg: 02.10.2014 - 23.10.2014
Maht: 20.00 akad/t
  • Auditoorne: - akad/t
  • Praktiline: - akad/t
  • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 30 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse veebilink: http://3fahug.havike.eenet.ee/loovus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Aadress: Kuldnoka 24 TALLINN 10619 Harju maakond
URL: http://www.lillekyla.edu.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub ajavahemikus 02.10.-23.10.2014, täpsed kontaktseminaride ajad lepitakse kokku osalejatega.
Kirjeldus
Õpiväljundid: ffff

Sihtgrupid: Õpetaja.
Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.
Haridusastmed: Alusharidus
Eesmärgid: Tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise veebipõhiseid ühistöö vahendeid.
Sisu:

Kursuse “Loovus ja IKT” sisuks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid.

Õpisündmuse teemad:

• Loovus ja loovuse äratamise meetodid;
• Loovus ja hindamine;
• Ühistöövahendid loovtöös;
• Loovtöö esitlemise vahendid (Prezi, PhotoPeach, Glogster jm);
• Mõistekaardi tarkvara Mindomo kasutamise võimalused loovtöös;
• Koostöö Koolielu portaalis.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud ja esitanud kõik kodused tööd.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://3fahug.havike.eenet.ee/loovu...
Märksõnad: loovus
I koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

IV koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse