Uurimuslik õpe ja IKT

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus tutvustab tänapäevaste tehnoloogiate kasutamist uurimuslikus õppes.
Toimumise aeg: 03.11.2014 - 04.12.2014
Maht: 20.00 akad/t
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 52 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Piret Luik (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse veebilink: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/uurimuslik-ope-ja-ikt
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Aadress: Vanemuise 35 TARTU TARTU MAAKOND
URL: http://jpg.tartu.ee/
Lisainfo: Kontaktseminarid toimuvad:
03.11, kell 14.15-17.30
17.11 14.15-17.30
27.11 14.15-17.30
04.12 14.15-17.30

Koolituse viivad läbi Piret Luik ja Krista Uibu
Kirjeldus
Õpiväljundid: ffff

Sihtgrupid: Õpetaja.
Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele.
Haridusastmed: Alusharidus
Eesmärgid: Uurimuslik õpe võimaldab õppijatel uurida reaalelulise maailma keerukust ja ise formuleerida mõisteid, valemeid, reegleid, teha üldistusi. Kursuse käigus õpitakse, kuidas uurimust kavandada, teostada ning tulemusi esitada.Kursus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Õppiv Tiiger 2008-2013“ raames ning on osalejatele tasuta.
Sisu:

Kursus tutvustab tänapäevaste tehnoloogiate kasutamist uurimuslikus õppes.

Õpisündmuse teemad:

Uurimusliku õppe mõiste;
Uurimisprobleemi sõnastamine;
Uurimuse kavandamine;
Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimus. Deduktsioon ja induktsioon.
Uurimuse teostamine;
Uurimuse tulemuste esitamine.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud ja esitanud kõik kodused tööd.

Lõpudokument: Tunnistus
Link materjalidele: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
I koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

IV koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse