LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekt füüsika-, matemaatika-, tehnoloogiaõppes

Üldinfo:
Toimumise aeg: 23.08.2016 - 24.08.2016
Maht: 18.00 akad/t (0.69 EAP)
Osalejate arv: 15 kuni 24 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 90 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Future Robotics)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/waramu/view/1-24d856f2-3a0d-4297-abb8-418fdbdfac8b
Toimumise koht
Toimumise koht: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Aadress: Kooli 7 VõRU LINN 65606 Võru maakond
Lisainfo: Koolitus toimub 23.augustil 11:00-17:00 (lõuna 13:15-14:00) ja 24.augustil 10:00-16:00 (12:15-13:00), toitlustus on oma raha eest lähedalasuvas kohvikus või võtta kaasa võileib.
Kirjeldus
Sisu:

Koolitus on suunatud klassiõpetajatele, matemaatika-, füüsika-, tehnoloogia- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad kasutada LEGO EV3 komplekti õppevahendina praktiliste ja probleemülesannete lahendamisel. Vaata komplekti tutvustavat lühitreilerit: https://www.youtube.com/watch?v=2PIC3eoa25k  (1:49)

Õppematerjalis vaadatakse läbi kõik LEGO EV3 tarkvara andurite juhtimise blokid, andmetöötlusblokid, andmekogumisblokid ja eksperimentide läbiviimine. Koolitusslaide toetab 31 harjutuste lühivideot mahus 1 tund ja 10 minutit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAq6eKajY0JendgvZ40_bRXi  Lisaks toetab õpetajat 3 tarkvara projektifaili jaotatuna üle 40 praktilise programmi, mis võimaldavad kohest harjutuste läbiviimist. Koolitusslaide on võimalik kasutada kuni ühe aasta õppematerjalina, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 48 akadeemiliseks tunniks. Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Laadi endale koolituse slaidid: http://koolielu.ee/waramu/view/1-a9347a3d-1eea-437a-be71-a092699b52b0 

Õppematerjal moodul on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.


Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sihtgrupp vabatekstina: klassiõpetajad, aineõpetajad (matemaatika, loodusained, tehnoloogia ja kunstiained)
Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade LEGO Mindstorms EV3 robootika põhikompektist, kõikidest anduritest ja LEGO EV3 lauaarvuti tarkvarast.
Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Alustamise tingimused: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised lauaarvuti kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase ja algteadmised programmeerimisest.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 1,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul robootikakomplekti kasutamise kohta õppevahendina õpilookavand.

Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud LEGO Mindstorms EV3 komplekti otstarvet, kõiki andureid ja tunneb võimalusi selle rakendamiseks põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Tagasi kalendrisse