Personalijuhtimine haridusasutuses. I tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Toimumise aeg: 15.08.2017 - 26.09.2017
Maht: 48.50 akad/t (1.87 EAP)
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/et/kontakt
Kirjeldus
Sisu:

Koolitaja: Mari Nõmm

Eesmärgid: Koolituse eesmärk on personalijuhtimise teoreetiliste teadmiste sidumine praktilise juhtimiskogemusega, põhitähelepanu terviklikul ning haridusasutuse pedagoogilisest kontseptsioonist lähtuval personalijuhtimisel.
Sihtgrupp vabatekstina: Uued juhid või staažikad juhid, kellel puudub teoreetiline baas
Õpisündmuse teemad:
  •  Personalijuhtimise olemus, seosed talendijuhtimise, tööandja väärtuspakkumisega ja haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooniga.
  • töösuhete administreerimine ja tööõigus
  • töötajate värbamine ja seos talendijuhtimisega: tööandja väärtuspakkumine ning seos töötajate motiveerimisega
  • talendijuhtimine ja selle seos töötajate tulemuslikkuse juhtimise, arendamise ja tagasisidestamisega
  • haridusasutuse personalipoliitika ja selle rakendamine, väärtuspakkumine.

Praktikaklass: osaleja organisatsiooni personalipoliitika ja selle rakendamise ning väärtuspakkumise esitlemine ja arutelu

Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde tegemine

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja: 

  • on omandanud tööõiguse baasteadmised
  • teab talendijuhtimise põhimõtteid
  • mõistab tööandja väärtuspakkumise komponente 
  • teab uue töötaja värbamise ja valiku etappe, meetodeid ning kanaleid. Oskab abistada sisse-elamisprotsessis ning mõistab mentorluse kasu uuele töötajale
  • oskab tulemuslikult viia läbi arenguvestlusi/koostöövestlusi

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Haridusastmed: Alusharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.08.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP

Vaata vähem

2.-3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.09.2017 - 06.09.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad/t | 0.62 EAP

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse